AMBIENTS A LA COMUNITAT DE PETITS

Els ambients són diferents espais temàtics on conviden als infants de la comunitat de Petits (P3,P5 i P5) a dedicar-se a alguna activitat concreta de forma individual o en companyia seguint el seu desig i els seus interessos. Cada ambient presenta reptes, propostes i materials flexibles que van canviat en funció de les observacions de l’equip de mestres i de les motivacions i necessitats dels infants.

AMBIENT DE LLUM I FOSCOR

La llum és un element present a la natura i com element artificial, permet una multiplicitat d’accions que combinen, a través del joc, la ciència, l’art i la vivència generant un clima d’experimentació i creativitat. L’ambient de llum i foscor ofereix una oportunitat de jugar a través de la llum i el color, convertint l’activitat científica en un centre d’experimentació i expressió artística. A través d’elements lluminosos es poden crear tantes situacions , escenes, experiències i invents com es puguin imaginar.

 

AMBIENT DE LA LLAR

En aquest ambient d’aprenentatge es pretén afavorir el desenvolupament del joc simbòlic.. Es tracta de poder representar rols i accions socials, recreant situacions viscudes o proposant-ne de noves. Alhora es dóna una interacció amb els altres infants i una relació amb els objectes i espais que són utilitzats en funció de la simbologia que aporten els nens i nenes en el joc i en la representació dels rols.

Els racons de joc simbòlic responen a la necessitat que té l’infant de conèixer els companys i companyes, de reviure lúdicament unes situacions quotidianes i poder experimentar, amb la pròpia activitat, els diversos rols que hi ha al seu entorn.

En aquest ambient s’utilitzarà la llengua anglesa, amb l’objectiu que l’alumne adquireixi vocabulari bàsic en un context lúdic i  significatiu, ja que l’ús de la llengua anglesa en un context significatiu dóna sentit al seu aprenentatge.

AMBIENT STEAM

La finalitat dels racons de ciències és que l’infant realitzi aprenentatges funcionals, significatius i valuosos que el portin:

 • a tenir curiositat, a descobrir i a experimentar.
 • a entendre el món que els envolta.
 • a ser creatius.

Dins dels racons encabirem tres tipus de propostes: jocs, simulacions de situacions quotidianes i propostes globalitzades. Sempre que sigui possible partirem de situacions reals i quotidianes de l’entorn proper, així com dels interessos dels alumnes. 

L’alumne d’educació infantil, per entendre el món que l’envolta, parteix de l’exploració de l’entorn.  Les propostes d’experimentació han de portar a l’infant a conclusions que el permetin avançar en la interpretació de l’entorn.

Dins d’aquest racó hi haurà propostes relatives a:

 • éssers vius – animals: cucs de seda, capgrossos, insectes pal, insecte de la farina, cucs de terra, marietes, formigues, cargols i altres insectes que els nens i nenes trobin/ hàbitats i classificació /
 • éssers vius – plantes: llavors, planter per l’hort, seguiment d’una llavors 
 • aigua: flotació, transvasaments, dissolucions 
 • llum / foscor: ombres
 • imants o camps magnètics: tipologia de materials (metall, plàstic, fusta)…
 • pla inclinat: alçada – velocitat
 • programació 3-6

AMBIENT D’EXPERIMENTACIÓ

L’ambient d’experimentació pretén que els nens i nenes que assisteixin tinguin a l’abast una serie de materials que els hi permeti descobrir a traves del jocs diferents estats i transformacions que poden tenir els diferents elements de la natura, així com la seva observació.

Atendrem diferents blocs:

 • Estimulació dels sentits a partir de diferents textures i olors.
 • Contenidors i trasvassos
 • Observació de diferents elements de la natura.
 • Observació i experimentació de diferents reaccions físiques.

AMBIENT MEDIATECA

És un ambient on els i les alumnes poden gaudir d’una estona tranquil·la i relaxada envoltats de llibres i contes, on anar familiaritzant-se amb el procés de la lectura i l’escriptura d’una manera lúdica i on desenvolupar el llenguatge oral mitjançant l’explicació i escolta de contes i històries fantàstiques o bé del seu entorn proper. També podran desenvolupar iniciatives de comunicació i expressió de forma autònoma i aprendre a conviure en la diversitat i avançar en l relació amb els altres.

Es compon de diversos espais i propostes lliures i obertes per tal que puguin expressar-se amb diversos llenguatges: gràfic, expressiu, simbòlic o plàstic. Aquest espai també respon a la necessitat que tenen els infants de conèixer el món que els envolta i les relacions socials mitjançant el món fantàstic i l’expressió emocional.

 

AMBIENT MÚSICA I MOVIMENT

El moviment lliure consisteix en deixar que l’infant es mogui lliurement i sense la intervenció de l’adult. El desenvolupament motor sorgeix de forma espontània i autònoma, és important tenir clar que el desenvolupament psicomotriu  és un procés maduratiu que no necessita que algú l’ensenyi i per últim entendre que un desenvolupament harmònic de la lateralitat, l’equilibri i el moviment només pot ser assegurat quan deixem que els infants madurin i es desenvolupin al seu propi ritme.

La música i els sons acompanyen als infants, són un dels elements més importats per els infants des del seu naixement. Els nens/es de P3, P4 i P5 a l’ambient de música, desenvolupen les seves capacitats musicals i sonores a partir dels objectes del seu entorn més proper en el panell musical, així com de la descoberta de diferents instruments. És un espai d’expressió musical per treballar l’auto percepció del so, l’oïda i la veu. Els petits i diferents espais musicals els hi permeten viure, sentir, manipular i observar com produir música i sons. Aquesta manipulació sonora, posa en joc la creativitat i la imaginació del nen/a mitjançant el joc solitari i associatiu.

AMBIENT TEATRE

La transformació de la pròpia identitat és una font molt gran de plaer i riquesa personals, per els infants que es troben en un moment de construcció d’aquesta identitat. Veure com es transforma la seva imatge i el seu rol, sense que això faci canviar o perillar la seva identitat, és una experiència molt positiva per tal d’enfortir la pròpia autoestima. En  l’ambient de teatre poden introduir-se a un món de fantasia i imaginació, on aquest espai de joc simbòlic disposa d’una ambientació que convida a disfressar-se i mirar la pròpia transformació, com miralls, robes, màscares, barrets, sabates…i poder maquillar-se, posar-se perruques, collarets… els fa trencar amb la rutina diària de classe i contribueix a desenvolupar la imaginació i creativitat i fins i tot agafar la identitat de personatges coneguts a través de titelles. 

AMBIENT DE MATEMÀTIQUES

Les primeres activitats relacionades amb les matemàtiques les té l’infant en contacte directe amb els objectes que manipula a la vida quotidiana.

Els infants es comuniquen amb els objectes, els exploren, els examinen, els descobreixen, distingeixen colors, mides, formes…

El pas d’un pensament egocèntric a un pensament lògic, fa possible que atribueixi noves qualitats als objectes, que estableixi relacions entre ells, agrupar-los segons aquestes qualitats, comparar-los i ordenar-los, també s’aproparan a alguns sistemes de qualificació més elaborats, com el número i la mida.

De la mateixa manera l’infant pot situar objectes en l’espai, en un principi de relació amb si mateix i posteriorment en relació amb els altres i pot començar a establir relacions entre les formes espacials d’aquests objectes.

El treball matemàtic que es realitza en l’etapa d’infantil constitueix el pilar, els fonaments de l’educació matemàtica posterior.

AMBIENT  D’ART

L’Art sempre ha estat un llenguatge interessant per poder explicar-se i comunicar. Els nens i nenes han d’aprendre a ser creatius. La creativitat és la capacitat de generar noves idees o solucions innovadores. És un element clau per al desenvolupament dels infants que els ajudarà a adquirir competències que els seran útils durant tota la vida. La creativitat contribueix al desenvolupament positiu de la personalitat i el pensament abstracte i a adquirir habilitats necessàries per resoldre situacions i reptes que l’infant s’anirà trobant.

FOTOS AMBIENTS COMUNITAT DE PETITS

MÉS FOTOS AMBIENTS COMUNITAT DE PETITS

COMUNITAT PETIT AMBIENTS

AMBIENT MEDIATECA. Elisenda Villarrazo

AMBIENT CONSTRUCCIONS. Elisenda Villarrazo

AMBIENT MÚSICA I MOVIMENT. Elisenda Villarrazo

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>