PLA ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2020-21

Benvolgudes famílies,

Us presentem el Pla d’organització de centre de cara a l’obertura del centre, que marcarà el funcionament i l’organització del proper curs.

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 2020-21

El curs començarà el 14 de setembre de forma presencial i totes i tots sabem que serà un curs molt especial donada la situació sanitària que estem vivint.

Totes les mesures que adoptarem seran seguint les recomanacions dels Departaments d’Educació i de Salut, per minimitzar el risc de contagi de la COVID-19.

Totes les novetats estan recollides al Pla. Caldrà treballar conjuntament, família i escola, per evitar riscos innecessaris.

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici d’aquest curs 2020-2021, caldrà signar una declaració responsable. 

A continuació trobareu alguna d’aquestes informacions:

HORARI 

L’horari de la nostra escola serà de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30.

GRUPS ESTABLES

L’organització de l’escola serà en grups estables, que estaran formats per l’alumnat i les tutores. Tenim aules suficientment amples per garantir la distància social com a mesura de prevenció.

En general, els infants de dos grups estables diferents NO es podran barrejar. En cas que s’hagin de barrejar hauran de fer-ho amb mascareta i respectant la distància de 1.5m entre infants de grups diferents.

La resta de mestres que intervindran en els diferents grups estables sempre aniran amb mascareta.

Cada grup estable ocuparà l’aula assignada al grup.

En cas de fer ús d’altres espais es farà garantint el compliment de les mesures sanitàries: ventilació, neteja i desinfecció.

ENTRADES I SORTIDES

Al nostre centre hi ha dues portes d’accés que seran utilitzades per tal d’evitar grans aglomeracions. Les entrades a l’edifici es faran pels diferents punts habilitats i assignats a cada grup.

Els infants d’Educació Infantil entraran i sortiran acompanyants d’UN sol familiar que sempre haurà portar ben posada la mascareta i mantenir la distància de seguretat.

Els infants d’Educació Primària entraran sense l’acompanyament de cap adult i es dirigiran a la seva zona delimitada establerta.

A les entrades i sortides, tothom haurà d’anar amb mascareta fins a la seva aula i des de l’aula fins al carrer.

A les sortides els familiars dels infants d’Educació Infantil hauran de dirigir-se a les seves portes a través del pati d’educació infantil.

A les sortides els familiars dels infants d’Educació Primària hauran de dirigir-se a la zona assignada al grup estable per recollir-los fent compliment de les diferents mesures de seguretat.

A l’entrada del carrer, la persona que acull als infants els posarà gel hidroalcohòlic.

MESURES DE SEGURETAT

Caldrà garantir les mesures de seguretat tant a les entrades i sortides, com durant el desenvolupament de l’activitat lectiva. Per tant, caldrà fer ús de la mascareta al moment que s’accedeixi al recinte escolar i mantenir la distància interpersonal de seguretat.

Les famílies NO PODRAN ACCEDIR a l’edifici exceptuant situacions molt concretes i extraordinàries. Caldrà fer ús dels canals de comunicació telemàtics sempre que sigui possible.

En cas de simptomatologia es seguirà el protocol establert per les autoritats sanitàries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>