Cicle Inicial


Curs 2015-16

El Cicle Inicial està format pels cursos de 1r i 2n de Primària amb tribre línia. A més de les tutores, intervenen a cada curs especialistes de música, anglès, educació física, plàstica i educació especial.

Tots els alumnes del Cicle Inicial van a la piscina, com una part del currículum d’Educació Física, activitat del tot subvencionada per l’AMPA .

Els alumnes del cicle utilitzen l’aula d’ordinadors setmanalment per a treballar les diferents matèries del currículum.