Inspecció del Riu

Analitzem la qualitat hidromorfològica del riu i també la biològica mitjançant l’estudi de l’hàbitat, del cabal, de les alteracions presents i a partir de la presència de certes famílies de macroinvertebrats aquàtics.
Àlbum