Instal·lacions

 

L’escola Castell Ciuró consta de 4 edificis i dues zones d’esbarjo diferenciades.

  • Edifici de consergeria: Amb els despatxos de direcció, secretaria, AMPA, EAP i sala de mestres.
  • Edifici d’Infantil: 6 aules d’infantil, aula de psicomotricitat, biblioteca i aules d’espais d’aprenentatge.
  • Edifici de Primària: 10 aules de primària, biblioteca, menjador i cuina, aules de desdoblaments, aula d’educació especial, aula d’informàtica, aula de recursos, aula multiusos, aula de música, aula d’anglès, taller de plàstica i laboratori.
  • Gimnàs: Gimnàs amb dos vestuaris