Informació preinscripció

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ CURS 21-22

 • CITA PRÈVIA: Per rebre suport en el tràmit de la preinscripció podeu contactar al telèfon de l’escola 936683529 i demanar cita prèvia.
 • PREINSCIPCIÓ ON-LINE (disponible a partir del 15 de març)

OFERTA DE PLACES CURS 21-22

NOVETATS

 • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  – Electrònica: cal identificació digital.
  – Suport informàtic: sense identificació digital.

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:
Cal complir els requisits següents:
• Ser major de 16 anys.
• Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària.
• Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte.
• Targeta sanitària per la teva identificació.
Instruccions pas a pas de com fer-ho:
Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit.

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Caldrà omplir el formulari que trobareu a https://preinscripcio.gencat.cat/ca/
Al enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

DOCUMENTACIÓ

La documentació s’ha d’adjuntar, a la sol·licitud, fotografiada o escanejada. És convenient tenir-ne una còpia preparada al dispositiu que s’utilitzarà per fer la preinscripció.
Preinscripció a P3 o d’alumnes que mai han estat escolaritzats a Catalunya:
Si la sol·licitud (electrònica o en suport informàtic) és per a un infant que ha de cursar P3 o que mai ha estat escolaritzat a Catalunya, cal adjuntar-hi:

 • El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació. Si l’infant o jove es troba en una situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si és el cas, el passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.

Preinscripció d’alumnes ja escolaritzats a Catalunya:
Si s’utilitza la sol·licitud electrònica, en el cas d’alumnes ja escolaritzats a Catalunya, cal especificar-hi el número identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), i no cal aportar cap document identificatiu perquè les dades ja consten al Registre.
Si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic (sense identificació electrònica), cal adjuntar-hi:

 • El llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació
 • Si l’infant o jove es troba en una situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El document d’identitat del pare o mare que presenta la sol·licitud.

CRITERIS DE PRIORITAT

 • Si té germanes o germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre, o la mare o el pare hi treballa: 40 punts.
 • Segons la proximitat del domicili habitual o del lloc de treball al centre educatiu: 30 punts.
 • Adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania10 punts.
 • Per discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana: 10 punts

Criteri complementari: L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental15 punts

DATES CLAU DEL CALENDARI

RECOMANACIONS

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 • El nostre codi de centres és: 08021442
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

VÍDEO TUTORIALS D’AJUDA I MÉS INFORMACIÓ

COM OBTENIR L’idCAT MÒBIL:

COM DIGITALITZAR DOCUMENTS:

Per a més informació podeu consultar: