Equip directiu

Mestra Càrrec Horari d’atenció a les famílies
Montse Anglès Directora
Imma Rios Cap d’estudis
Gemma Sans Secretària