Línia pedagògica

Entenem l’escola com una comunitat viva en la que cadascun dels seus membres hi té un paper important a realitzar: alumnes, mestres, famílies, personal de suport a la docència, personal de suport administratiu,…i per extensió totes aquelles persones de l’entorn social proper que, d’una manera o altra, realitzen alguna tasca o activitat relacionada amb els objectius educatius del centre.

Per conèixer el nostre dia a dia amb més detall podeu consultar els següents documents:

Projecte Educatiu Projecte Lingüístic Carta de compromís NOFC
Projecte de direcció Projecte de convivència Programació general anual Pla de comunicació
Estratègia digital Pla de salut Informacions i funcionament Escola i ODS