Institut Gaudí

Com ens connectem primària-secundària?

Els alumnes de 6è de la nostra escola continuen el seu projecte formatiu a l’institut de secundària IES Gaudí de Reus:

Al llarg del curs escolar, mantenim contactes de coordinació, traspàs d’informació, visites i realització d’activitats lúdiques, per tal d’enllaçar el nostre projecte educatiu amb els dels l’instituts adscrits.