En xarxa

L’escola Santa Anna és una escola que avança i ho fa en xarxa amb altres docents, centres, entitats o serveis que hi ha a l’entorn.

Quan una organització s’impregna de lideratges (en plural) distribuïts, creix en eficiència i és més sostenible perquè aquests lideratges fomenten el capital social de les organitzacions i el treball en xarxa dels seus membres. Una escola que aprèn és una escola que es transforma, que afronta millor la complexitat del canvi continu.

Formar per transformar. XCB. Departament Educació.

Per conèixer l’escola en xarxa podeu consultar:
Xarxa Competències Bàsiques Formació docent XCB Xarxa Cultura Digital
Llar Infants Els Eixerits Institut Domènech i Montaner Institut Gaudí
Famílies en xarxa