L’escola Santa Anna

La nostra escola és de titularitat pública depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb alumnes de 3 a 12 anys de segon cicle d’Educació infantil (P3, P4 i P5) i Educació primària (de 1r a 6è).

L’edifici que ocupa va entrar en funcionament el curs 2007-08 i està preparat per acollir dues línies per a cada nivell. L’escola compta amb els següents espais: biblioteca, aula de música, aula de llengües, aula de ciències, gimnàs, aula de psicomotricitat, aula d’informàtica, aules de desdoblament, aula de suport, menjador i cuina. A més, totes les aules estan equipades amb pissarra digital, així com miniportàtils i tauletes per als alumnes de cicle superior.

Un cop finalitzada l’etapa d’educació primària, els nostres alumnes tenen prioritat per accedir als estudis de secundària a l’Institut Gaudí de Reus.

Per conèixer-nos millor podeu consultar:

Benvinguda On som? Oferta educativa i serveis
Calendari escolar Instal·lacions La nostra història
El poble