Equip docent

Educació
Infantil
Nivell Mestre/a Càrrec
P3 Núria Sala Coordinadora Educació Infantil – Consell Escolar
P4 Imma Rios Cap d’Estudis
P5 Mari Aguilar Coordinadora de Riscos Laborals – Consell Escolar
Suport Educació Infantil Isabel Sugrañes Suport – Coordinadora digital
Montse Anglès Suport – Directora
Laura Reche Tècnica Educació Infantil
Educació
Primària
1r Montse Giné 1r A (desdoblament)
Àngels Gatell 1rB (desdoblament) Especialista Educació Especial
2n Ester Reig
3r Neus Gallart Coordinadora Cicle Mitjà
4t A Anna M. Martí
4t B Raquel Calderó Especialista llengua estrangera Anglès
5è A Cristina Serra Coordinadora Cicle Superior
5è B Coia Solé Especialista Educació Musical
6è A Joan Ma Sánchez Especialista Anglès – Consell Escolar
6è B Pinyeres Rius Especialista llengua estrangera Anglès
Educació Física Mercè Balart Suport Cicle Mitjà i Cicle Superior – Consell Escolar
Gemma Sans Suport Cicle Superior – Consell Escolar
Sarah Sabaté Psicomotricitat P3 i Ed. Física cicle inicial
Religió David Borràs Coordinador digital
Plàstica Glòria Pérez Assessora a primària