Equip serveis: menjador i neteja

Equip de monitoratge de menjador escolar
Imma Barriach Monitores menjador escolar – AMPA
Lucy Molinero
Susanna Gaspà
Carme Puig
Emma Arasa
Lorena Garriga
César López Cuiner: “Més que bo càtering” – cuina in situ
Karima Nejmaqui Ajudant cuina
Equip de neteja escolar
Isabel Domènech Persones de neteja escolar: Empresa EVOBAC Integral Service SLU
M. José Mármol
Cristina Guirado