Trets d’identitat

  1. Escola pública i catalana, al servei de la comunitat de Castellvell del Camp, que es proposa assegurar un educació global als seus alumnes que els permeti ser capaços d’adquirir coneixement al llarg de la seva vida i de desenvolupar-se com a persones competents per esdevenir futurs ciutadans responsables.
  2. Escola arrelada a l’entorn.
  3. Escola que fomenta el respecte i cura del medi ambient.
  4. Escola democràtica assentada en els principis de llibertat, de respecte als drets humans i dels infants, de l’actitud de diàleg i de la convivència.
  5. Escola oberta i plural.
  6. Escola coeducadora, preocupada per garantir la igualtat i el respecte vers els altres.
  7. Escola acollidora i inclusiva. Educadora de valors i en la diversitat
  8. Escola que busca la millora contínua de l’activitat educativa i l’èxit de tot l’alumnat.
  9. Escola que aposta per les metodologies actives d’aprenentatge.
  10. Escola que es proposa treballar amb l’emprenedoria en els alumnes com a eina per a l’autoconeixement, la iniciativa i la creativitat.