Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa, a la nostra escola en formen part les següents persones:

Nom i cognoms
Sector
Montserrat Anglès Presidenta
Imma Rios Cap d’estudis
Gemma Sans Secretària
M. Carmen Aguilar Representant sector mestresMercè Balart
Núria Sala
Joan Ma Sánchez
Carmen Alcubilla Representants sectors mares i pares
Paloma Gálvez
Anna Panisello
Noemí Sardà
Meritxell Tomàs
Susana Pérez
Representant PAS
Josep Antoni Carretero Representant Ajuntament

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys (els anys parell).

* Per aquest curs, el Departament d’Educació ha ajornat la renovació dels membres del Consell Escolar degut a la situació excepcional pel Covid-19.