Organigrama

L’Escola acull els nens i nenes matriculats però també les seves famílies, l’AMPA, el personal docent, el personal de suport i serveis educatius i el personal no docent.

Des de l’escola i amb l’ajut de l’AMPA, fomentem la participació i animem a les famílies a col·laborar  en el dia a dia de l’escola.