Equip suport i assessorament

Inspecció
Inspectora
Ma Cinta Moriones
Serveis Educatius del Baix Camp
CRP Baix Camp Francesca Segarra
Equip Assessorament Psicopedagògic EAP T-02 Elisenda Capdet
Treballadora Social EAP T-02 Baix Camp Sílvia Membrado
Equip Llengua i Cohesió Social Alexandra Castells
Centre Recursos Educatius Dèficit Auditiu (Servei logopèdia) Cels Verge
Pla d’actuació de l’escola Santa Anna amb Serveis Educatius de Zona
Personal d’Administració i Serveis
Auxiliar administrativa Aïda Fernández-Pacheco
Vetlladora Gemma Gomis
Ajuntament
Conserge Susana Pérez
Consell Comarcal
Educadora social Consell Comarcal
Dolors Cochs