La nostra història

L’edifici actual de l’Escola Santa Anna de Castellvell del Camp, es va posar en funcionament el setembre de 2007, i va ser inaugurat pel Conseller d’Educació, l’Hble. Sr. Ernest Maragall el 10 de maig de 2010.

Anteriorment, a partir de la segona meitat del S.XX,  l’Escola, va estar ubicada a l’edifici del carrer Pompeu Fabra, núm. 1 , on actualment hi té la seva seu, l’Associació de la gent gran “l’Era”.

Al llarg de la seva història, doncs, l’Escola Santa Anna ha anat canviant la seva composició, els espais on s’ha ubicat i el seu tarannà, adaptant-se i creixent al ritme que marca la pròpia evolució del poble i de la societat.

D’escola cíclica, durant els anys 60/70 amb tres o quatre mestres, en funció del nombre d’alumnes, va passar a integrar-se a la ZER Baix Camp Nord, a principis dels anys 90, conjuntament amb les escoles dels pobles d’Alforja,  l’Aleixar,  Almoster, Riudecols i Vilaplana.

La ZER (Zona Escolar Rural) reconeguda oficialment pel Departament d’Ensenyament l’any 1992, va ser el resultat de la feina voluntària dels equips de mestres de cadascuna de les escoles que la formaven, per treballar conjuntament compartint projectes, recursos (mestres itinerants) i sobretot un objectiu comú: dignificar i enfortir el paper de les escoles rurals dins el sistema d’ensenyament públic a Catalunya.

A partir del curs 2004-05, degut a l’elevat nombre de matrícula, l’escola va  passar a ser centre d’una línia i per tant es va desvincular de la ZER. El fort creixement demogràfic continuat del poble va comportar la necessitat de disposar d’un nou edifici que pogués acollir amb condicions tot l’alumnat.

La determinació dels pares i mares, amb l’AMPA al capdavant, i el recolzament de l’Ajuntament, es va aconseguir, en temps rècord,  un edifici nou de dues línies, l’escola actual. Durant l’estiu de 2007 es va fer el  trasllat i el 12 de setembre de 2007, s’obrien les seves portes amb molta alegria i satisfacció per part de tota la comunitat educativa.