Professionals externs

A banda, comptem amb professionals externs que assisteixen periòdicament al centre:

  • EAP: dos fisioterapeutes, una assistent social i una psicopedagoga.
  • Programa PADIVA (DINCAT): Ana Rodríguez  (psicòloga, atenció als infants, famílies i assessorament als professionals).
  • ONCE/CREC: Susana Vicente. Seguiment dels alumnes i assessoraments puntuals.
  • SEEM: assessoraments puntuals.
  • CSMIJ: psiquiatra  Víctor Barrau, (atenció als infants, famílies i assessorament als professionals).
  • CARRILET: psicòloga Balbina Alcacer i Mónica Recio ( atenció als infants, famílies i assessorament als professionals).
  • Altres serveis