MENJADOR

P1060879P1060875

Els mestres i educadors són els responsables del bon funcionament d’aquest servei. L’objectiu prioritari en l’alimentació és que el nen/a, a través de la relació creada amb l’adult, arribi a sentir plaer pel menjar i pugui afirmar-se en la recerca de la seva autonomia personal.  Aquesta és l’argumentació pedagògica a partir de la qual es justifica que dins de l’horari lectiu siguin els adults referencials qui acompanyen als alumnes en el fràgil procés d’alimentació (tutores i educadores). L’horari de l’activitat s’inicia a les 12’45h i finalitza a les 14h, moment en el que comencen els hàbits d’higiene i vestir-se.

L’empresa encarregada del servei de cuina és Alimentart, empresa especialitzada en centres d’educació especial.

L’escola compte amb cuina pròpia permetent elaborar i preparar el menjar cada dia, a càrrec de la Montse Vera, cuinera especialitzada en menús adaptats dietèticament a les necessitats, tant d’intolèrancies i al·lèrgies com de deglució, de cada alumne/a.