Edifici singular

P1060834P1060840

L’edifici on està ubicada l’escola es va remodelar i reconstruir pràcticament del tot, amb la participació de les professionals del centre en col·laboració  amb els arquitectes i amb l’aplicació del “Programa de mobilitat” per l’adaptació de l’espai, sobretot en el disseny de l’interior i en la introducció de millores i adaptacions que tinguessin en compte les necessitats dels nens i nenes que acull. Es va dissenyar per un col·lectiu d’uns 20 a 24 alumnes.

Tots els espais estan delimitats amb baranes de color groc (el color que és més fàcil de discriminar per les persones amb baixa visió) per afavorir l’autonomia en el desplaçament dels nostres alumnes, així com ajudar-los a situar-se en cada un dels diferents espais.

Cada espai o aula té assignat un punt de referència, que és un objecte que els alumnes poden reconèixer perquè està associat a l’espai que representa. El reconeixement dels punts de referència els dóna seguretat i els situa en l’espai.

P1060830P1060829

Els jocs de pati adaptats per alumnes amb discapacitat visual, motriu, etc. Amb espais diferenciats petits/grans. També tenim un hort i una zona diferenciada per a poder realitzar l’activitat d’hipoteràpia. Tot el pati es pot recórrer amb el suport de les baranes i els punts de referència.

 P1060859

Cuidem de l’hort!! Visita el bloc.

P1060854

P1060655P1060633