ESO

L’institut Pau Vila té assignades 4 línies d’ESO per a cada nivell però, segons les necessitats reals i quan els recursos ho permeten, es creen desdoblaments en grups de reforç o d’ampliació, d’aula oberta i d’aula d’acollida.

Horari marc de l’alumnat

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00 – 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 11:30 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

Currículum

El departament d’Ensenyament estableix els continguts curriculars que s’han d’impartir a cada nivell i que podeu consultar al seu web corporatiu: Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Idioma

L’alumnat pot triar com a primera llengua estrangera entre anglès i francès. El francès també s’ofereix com a segona llengua estrangera a la franja d’optatives.

Atenció a la diversitat

  • Suport per a l’alumnat amb altes capacitats a 1r d’ESO.
  • Creació de grups de reforç a les matèries instrumentals a 1r, 2n  i 3r d’ESO (aules obertes).
  • Grup d’aula oberta i grup de reforç a 4t d’ESO.
  • Seguiment de l’alumnat amb matèries pendents.
  • Adaptació amb Plans individualitzats (PI) i Adaptacions Curriculars a l’Aula (ACA)

LLibres de text

Llibres de text pel curs 2017-2018

Sortides

La programació general de les activitats que impliquen una modificació de l’horari lectiu de l’alumnat i que es realitzaran dins o fora del recinte escolar s’aproven al Consell Escolar.

Les famílies són informades mitjançant una circular que es lliura a l’alumnat i han de signar-ne l’autorització. L’equip docent té potestat per prohibir la participació a l’alumnat que no hagi complert la normativa de convivència.

A l’institut Pau Vila són tradició les següents:

  • Estada a Núria`per a 3r d’ESO
  • Esquiada a 4t d’ESO

Activitats extraescolars

L’AMPA gestiona l’oferta i organització d’activitats extraescolars. Trobareu la informació al seu web: http://www.ampadelpauvila.org

Articles

Els articles publicats i relacionats amb l’ESO es poden consultar a la categoria ESO.