Llibres de text 19-20

 INDICACIONS COMPRA LLIBRES – Curs 2019/20

Aquí trobareu els LLISTATS de llibres d’ESO i BAT pel curs 19-20.

Veureu que en cada llistat hi ha dos grups:
BLOC 1: Llibres NOUS (llicències digitals + llibres i lectures noves), compra a través de l’Ampa.
BLOC 2: Llibres REUTILITZABLES del curs 18/19 (llibres + lectures), reciclatge entre famílies.

Podeu escollir dues opcions:
1- Comprar a través de l’Ampa només el BLOC 1 i reciclar el BLOC 2 (demanant-los a algú que tingui els llibres del curs anterior).
2- Comprar a través de l’Ampa els DOS BLOCS (BLOC 1 + BLOC 2).

IMPORTANT:
– No es poden fer compres parcials de blocs.
– Només es farà una única comanda al juliol.
– Termini de pagament el 20 de juliol (compte bancari de l’Ampa al Banc Sabadell).
– Cal ser soci de l’Ampa (quota familiar 25 €) .
– L’import dels llibres és diferent per cada curs i segons les optatives que faci l’alumne/a.
Recomanem comprar el BLOC 1 a través de l’Ampa del centre, ja que comprar les llicències digitals pel vostre compte és molt complicat (hi ha editorials que només fan venda de llicències a través d’escoles).