La revolució del coneixement 3.0 i l’institut, a SomGranollers

Els enfocs pedagògics de l’institut i el nostre itinerari des de la nostra creació són un dels elements amb els il·lustra i exemplifica el canvi educatiu necessari i possible un article recentment publicat al diari Som Granollers (accés a l’article).

L’article, publicat per Chelo Morillo, Professora associada a la Universitat de Manresa i a EAE Business School, defensa la necessitat del canvi de model educatiu cap a models que potencien l’autonomia i la capacitat de resolució de problemes que es presenten de forma multidisciplinària, i proposa l’institut com a exemple de que aquest canvi no només és necessari, sinó també possible: “Centres educatius amb projectes pedagògics com el Marta Estrada fan que el procés d’aprenentatge passi de la memorització d’assignatures individuals en base a un èxit que es mesura en 1 o 2 exàmens trimestrals, a una forma d’aprendre altament motivadora, basada en projectes i treballs, tant individuals com en equip, que potencien l’autonomia i la capacitat de resolució de problemes que es presenten de forma multidisciplinari. El món demanarà gent que sigui capaç de treballar per projectes i que pugui combinar diverses disciplines per oferir solucions a les necessitats de la nostra societat”.