Informacions Jornada Compactada

L’Institut Marta Estrada ja ha presentat la documentació per a sol·licitar la jornada compactada el curs que ve (2018-2019). El Consell Escolar celebrat la setmana passada va decidir per consens  amb el suport de tots els sectors (alumnat, famílies, AMPA, professorat, PAS i direcció), amb l’abstenció del representant municipal, presentar la sol·licitud formal als Serveis Territorials de Maresme-Vallès Oriental.

El marc horari proposat per a tots els cursos (1er-4t d’ESO) tots els dies als matins, de 8h a 14:45h, de manera similar als altres 5 centres públics de Granollers, incloent dues pauses de 30 i 15 minuts, respectivament.  Segons el marc previst, no hi haurà classe a la tarda, però està previst que les tardes de dilluns, dimecres i dijous hi haurà una oferta d’activitats extraescolars i la tarda de dimarts es duran a terme activitats no lectives de suport educatiu a alumnat per part d’alguns educadors del centre.