#Euroteens Essembles

Beca Premi d’Europa de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa

En ser distingida Girona Ciutat Premi d’Europa 2016 i convocar el Premi d’Europa 2017, el nostre centre va decidir engrescar-se a participar en aquesta convocatòria. El nostre Projecte Educatiu de Centre recull, entre altres aspectes, la voluntat de potenciar les llengües estrangeres i oferir una formaci. de dimensi. europea de qualitat al seu alumnat.

El projecte #Euroteens ensembles va dirigit a tots els alumnes quart d’ESO i pretén afavorir el coneixement de les institucions europees entre aquest alumnat. Té com a principals objectius:

  • Millorar el coneixement de la realitat europea a trav.s de l’aprenentatge cooperatiu entre iguals, que porti l’alumnat a l’acció directa i al compromís.
  • Promoure la creativitat tot produint i creant, per tal que esdevingui productor tecnològic i no únicament consumidor.
  • Promoure el pensament crític de l’alumnat, tot fomentant alhora valors de tolerància i respecte davant la gran diversitat cultural, lingüística i religiosa europea.
  • Crear material educatiu amb activitats d’aprenentatge significatives destinades al coneixement de la Unió Europea i de les seves institucions.
  • Potenciar l’ús de les llengües estrangeres que s’estudien al centre.
  • Afavorir l’autonomia dels alumnes a l’hora de preparar un viatge, i la seva posterior realització.

#Euroteens ensembles! és un projecte de centre per conèixer i donar a conèixer les institucions europees. Guiats pels seus professors, els alumnes hauran de cercar informació sobre Europa, debatre sobre diferents aspectes i crear material didàctic per explicar diferents aspectes.