Biblioteca

L’horari de la a biblioteca és :

 • Hores del pati de dilluns a divendres.
 • Dilluns i dimarts de 4 a 6.

S’hi ofereix servei de préstec amb un termini de retorn de tres setmanes. En cas de no respectar-lo no es prestarà cap altre llibre a aquest usuari. Les enciclopèdies, diccionaris, etc no entren en el servei de préstec; només són llibres de consulta a la mateixa biblioteca o a les aules, sempre que un professor en doni l’autorització. En acabar la classe, s’ha de retornar a la biblioteca.

Hi ha 5 ordinadors amb connexió a Internet disponibles per als alumnes, que en cap cas són una eina d’esplai o joc; per tant queda prohibit accedir a xat, facebook, etc. Per fer ús de la impressora, cal demanar permís al responsable de la biblioteca d’aquell moment.
A la biblioteca, com a la resta d’aules del centre, està totalment prohibit menjar i beure.
S’intenta dinamitzar aquest espai i incentivar el gust per la lectura dels alumnes. Amb aquests objectius, a banda de les hores lectives assignades a la lectura, s’hi organitzen activitats puntuals (Sant Jordi, NadaL…) per focalitzar l’interès en les biblioteques.

S’ocupa d’aquest àmbit, la professora Pilar Lorente, assumint la coordinació de les tasques següents:

 • Organització de la biblioteca escolar.
 • Catalogació dels recursos amb el programa e-Pèrgam.
 • Revisió dels recursos i establiment dels criteris d’adquisició de material.
 • Adequació dels sistemes de seguiment d’assistència i de préstec de material.
 • Seguiment de la pàgina web de la biblioteca escolar.
 • Ampliació de les activitats de potenciació i millora de l’ús de la biblioteca escolar.
 • Inici de les activitats conjuntes amb els centres educatius (Montilivi) i les biblioteques públiques (Municipal) de la població.
 • Inici del Pla de lectura amb pares del centre (alumnes d’ESO).
 • Inici del projecte Comenius Literatour, especialment a tercer curs d’ ESO.