ESCOLA SALUDABLE

L’educació per a la salut esdevé una eina fonamental per a la promoció de la salut. Es planteja com el conjunt de totes aquelles actuacions, desenvolupades transversalment, encaminades a afavorir en les persones una manera de pensar, de sentir i de comportar-se que afavoreixi al màxim la seva capacitat de viure, individual i col·lectivament per tal de gaudir d’un benestar físic, mental i social.

La promoció de la salut permet enfortir les habilitats i les capacitats de les persones per incorporar estils de vida saludable en diferents àmbits i situacions:

Àmbit físic

  • higiene personal i de l’entorn social i natural: la neteja, la no-contaminació ambiental.
  • alimentació: aspectes nutricionals i culturals, font d’energia i de plaer.
  • exercici: el moviment i la positura, la respiració, l’esport…
  • el descans: la son, la relaxació, els moments d’oci…

Àmbit mental o psíquic

  • autoconeixement i autoestima: inclou la seguretat personal, el concepte ajustat de si mateix, el concepte de la diversitat com a riquesa…
  • autonomia: desenvolupament de responsabilitat basada en la reflexió, en la detecció de problemes i en la iniciativa a actuar.
  • control emocional: control de la ira, de l’ansietat, de la frustració, de l’estrès, habilitats per a la resolució de conflictes…

Àmbit social o de relacions

  • els diferents grups socials (família, amistat, parella, etc.): inclou el sentiment de pertinença, els rols, l’acceptació…
  • afectivosexual: consciència de les emocions, coneixement dels sentiments, les relacions sexuals, l’orientació sexual, la violència de gènere…
  • habilitats socials: l’assertivitat i l’empatia, les habilitats de comunicació, la resistència a la pressió de grup, la visió crítica dels mitjans de comunicació, en especial pel que fa a la publicitat…

El programa per a l’Educació per a la Salut del nostre centre contempla la participació del professorat, d’altres membres de la comunitat educativa (pares, mares, alumnat ), la participació de col·laboradors sociosanitaris (metges, infermera, psicòlegs, pedagogs, assistents socials… ) així com la col·laboració d’entitats molt diverses.

Des de les tutories es fan activitats de prevenció inespecífica i específica.

A més, des dels departaments es treballen aspectes curriculars relacionats amb la salut.

L’institut participa en el programa SALUT i ESCOLA desenvolupat conjuntament pels departaments d’ensenyament i sanitat. En relació amb aquest programa, un dia a la setmana una infermera fa una consulta oberta als alumnes del centre.