GRUP D’EXPERIMENTACIÓ PLURILINGÜE EN FRANCÈS (GEP)

L’ Institut Santiago Sobrequés es va adherir a aquest projecte durant el curs 2014/2015.

GEP_1

La filosofia del projecte és utilitzar l’idioma francès en algunes activitats educatives de matèries diferents a les llengües.

GEP_2

El projecte s’està portant a terme bàsicament amb els alumnes de primer d’ESO, fent activitats de Ciències de la Naturalesa en petit grup.

Fitxa pedagògica

Activitats