Batxibac (doble titulació batxillerat – baccalauréat)

PROVA D’ACCÉS ESPECÍFICA: DILLUNS 26 D’ABRIL A LES 16:00H.

Què és?

El programa Batxibac és un batxillerat d’excel·lència que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat  (10 hores setmanals en cada un dels cursos) en llengua francesa.

Es pot cursar des de qualsevol modalitat de Batxillerat (Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Arts) adaptant la tria de les matèries específiques de modalitat als requeriments del programa.

La doble titulació Batxillerat-Baccalauréat dona accés tant a les universitats espanyoles com a les franceses a través de l’obtenció simultània dels títols del Batxillerat espanyol i el Baccalauréat francès.

A qui s’adreça ?

El programa de Batxibac s’adreça a alumnes amb gran capacitat de treball, molt motivats i que desitgin ampliar la seva formació acadèmica i personal amb una doble titulació.

Paral·lelament, l’alumnat a qui s’adreça el Batxibac ha d’estar en disposició d’un nivell mig de llengua francesa.

Com s’organitza?

Cada centre disposa d’autonomia per configurar el seu currículum Batxibac. Dins aquest currículum mixt s’imparteixen les matèries de Llengua i literatura franceses i Història de França i d’Espanya.

La modalitat de Batxibac que s’ofereix al nostre centre segueix la següent distribució:

1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
LLENGUA FRANCESA 3h 3h
LITERATURA FRANCESA 2h 2h
HISTÒRIA DE FRANÇA I ESPANYA 2h 2h
SEGUIMENT I ORIENTACIÓ 1h 1h
TREBALL DE RECERCA 1h 1h
INTERCANVI ESCOLAR 1h
ACTIVITAT EN FRANCÈS 1h

A més de les assignatures obligatòries del programa el nostre centre ofereix:

 • El Francès com a primera llengua estrangera.
 • El treball de recerca en francès.
 • El seguiment i orientació específica del Batxibac en francès.
 • Un intercanvi escolar al llarg del primer curs.
 • Una activitat en francès, a realitzar durant l’estiu de 1r a 2n de Batxillerat. Aquesta activitat corre a càrrec de les famílies, ha de tenir una durada mínima de 70 hores i s’ha d’acreditar documentalment:
  • Estada en una empresa a França o a Girona on la llengua vehicular sigui el francès.
  • Voluntariat en francès en una associació.
  • Curs intensiu de francès.
  • Intercanvi a l’estiu, estada lingüística, estada en famílies, etc… (mínim 15 dies d’estada).

Com s’obté la doble titulació?

La doble titulació Batxillerat-Baccalauréat s’obté amb la superació de totes les matèries cursades al llarg del Batxillerat i una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès cada any al mes de maig. La realització d’aquesta prova externa eximeix l’alumnat Batxibac d’examinar-se de les matèries comunes de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

Amb la superació de la prova externa, l’alumnat pot també acreditar el nivell B2 de llengua francesa del Marc Europeu de Referència per a les Llengües sense necessitat de realitzar més exàmens.

I després del Batxibac?

L’alumnat que obté la doble titulació Batxillerat-Baccalauréat pot accedir tant al sistema universitari espanyol com el francès fent valdre el Títol de Batxillerat o el Diplôme du Baccalauréat. Es garanteix així l’accés a la universitat francesa en les mateixes condicions que els estudiants francesos i poden acollir-se a l’oferta i beneficis que ofereix el sistema universitari del país veí.

Per a més informació sobre la possibilitat de prosseguir la formació acadèmica a França, consulteu el web de Campus France.

Com hi puc accedir?

Per accedir al programa de Batxibac, l’alumnat que hagi superat l’ESO ha de demostrar un nivell de llengua francesa equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. En el cas de no poder acreditar documentalment el nivell B1 de francès, es convocarà a les persones interessades per a realitzar una prova d’accés específica.

L’alumnat que hagi cursat la llengua francesa al llarg de tota l’ESO al nostre centre resta eximit d’acreditar el nivell de llengua B1, i pot accedir així al programa de Batxibac sense necessitat de realitzar cap prova.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció al programa de Batxibac es presenta de forma telemàtica mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant el següent model degudament emplenat i annexant la documentació requerida. 

De manera addicional, cal adjuntar també un certificat acadèmic on consti la qualificació mitjana dels cursos anteriors.

Accés a la sol·licitud

Correu oficial del centre: b7004530@xtec.cat

Un cop enviades la sol·licitud i la documentació, cal esperar un correu electrònic del centre per a rebre la confirmació de la preinscripció. 

En les properes setmanes es publicaran els terminis de preinscripció al programa per al curs 2021-2022.

Per a més informació

Per a resoldre dubtes concrets referents al programa que s’ofereix a l’Institut Sobrequés, podeu adreçar-vos a batxibac@inssobreques.cat.

Disposeu d’informació ampliada sobre el Batxibac als webs del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri d’Educació.

Premi Extraordinari de Batxillerat

Ens plau informar-vos que el nostre ex-alumne Gerard Molero Bosch ha obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat en l’última convocatòria 2019-2020. Per aquest motiu volem fem arribar la nostra felicitació a l’alumne, a la seva família i a tota la família educativa de l’institut Santiago Sobrequés i Vidal.
Enhorabona!

Primer premi treball de recerca

L’alumne Gerard Molero, de 2n de Batxillerat (batxibac), ha guanyat el primer premi pel seu treball de recerca “L’extrême droite, la réalité du XXIe siècle”, convocat per l’APFC (Associació de Professors de Francès de Catalunya) a l’institut francès de Barcelona.

És el segon any consecutiu que un alumne del nostre centre és premiat per l’APFC.

Enhorabona Gerard!

PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC CURS 2019-2020

Calendari de preinscripció: Del 2 al 6 de Maig
 
 • 2 de Maig: Prova específica de francès per accés al Batxibac. Examen de nivell (B1). Lloc: Institut. Pels alumnes externs cal avisar per correu de l’assistència: b7004530@xtec.cat. Portar DNI i notes de 1r a 3r. ESO.
 • Del 2 al 6 de Maig: Presentació de sol·licituds al centre.
 • 13 de Maig: Publicació del llistat d’alumnat admès.

Preinscripció Batxibac 2018-2019

Què és el Batxibac?

És un programa que integra el temari del batxillerat espanyol amb els continguts de la realitat històrica, literària i política de França.

L’alumnat ha de fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en francès i cursar les matèries de Llengua i literatura francesa i Història de França. En acabar el 2n de Batxillerat es poden presentar a una prova externa per a l’obtenció del títol Baccalauréat.

El nostre centre ha estat autoritzat a obrir període de preinscripció i matrícula per al curs 2018-2019.

La prova externa és realitza en el nostre centre:

 1. Enviar un correu al nostre centre b7004530@xtec.cat, i adjuntar els següents documents:
  • Dades personals de l’alumne/a
  • Nom del centre d’on procediu
  • Historial acadèmic (mitjana de 1er a 3er.ESO) i notes
  • RALC de l’alumne/a
  • DNI alumne/a i/o tutor/a.
  • Informar si teniu el DELF SCOLAIRE, si esteu fent el DELF, o si heu de fer la prova oral i escrita en el nostre centre.

Un cop rebem aquesta informació, ens posarem en contacte amb vosaltres via correu, indicant el dia i hora per realitzar la prova d’accés.

Publicació oferta vacants en el nostre centre: 27 abril

Del 2 al 4 de Maig: Presentació de sol·licituds (Model Sol·licitud)

Prova de nivell (a determinar segons les sol·licituds) Maig : S’enviarà un correu a les persones que han de fer la prova indicant el dia i hora que han de venir al centre.

Publicació de la llista d’admesos: 11 de Maig

“Le Bal” d’Irène Némirovsky segons Sílvia Planas

Suite à la lecture du livre “Le Bal” d’Irène Némirovsky, nous avons invité Sílvia Planas, directrice du Musée d’Histoire et du Musée d’Histoire des Juifs de Gérone, pour, qu’elle nous parle de cette écrivaine qui la passionne. Les élèves de français de première et deuxième de Batxillerat ont assisté à la rencontre.

Després d’haver llegit el llibre “Le Bal” de Irène Némirovsky, hem convidat la Sílvia Planas, directora del Museu d’Història i del Museu d’Història dels Jueus de Girona perquè ens parli d’aquesta escriptora que l’apassiona.

Els alumnes de francès de primer i segon de Batxillerat han assistit a la trobada.

PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC 2017-2018

 • Dates: 2-4 de Maig de 2017
 • Prova Oral i Escrita: 8 de Maig a les 16 hores al Centre
 • Llistes definitives: 12 de Maig de 2017

Documentació a portar a la preinscripció:

 1. Original i fotocòpia DNI del tutor/a
 2. Original i fotocòpia de l’alumne/a
 3. Nota mitjana de 1er a 3er. ESO, original i fotocòpia
 4. En cas que tingui el B1 portar original i fotocòpia
 5. En cas que hagi fet la prova en un altre centre portar justificant acreditatiu
 6. Original i fotocòpia del llibre de família
 7. Número del RALC ( registre de l’alumne/a)
En horari d’oficina 9 a les 14 hores