Informació presentació de les sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es presenta mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, adjuntant-hi el model de sol·licitud disponible al web del Departament degudament emplenat (en format PDF) i de la documentació oportuna, escanejada o fotografiada.

Per tant, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’aquest correu electrònic, amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta durant el termini de presentació de sol·licituds. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Batxibac (doble titulació batxillerat – baccalauréat)

 1. Què és?
 2. A qui s’adreça?
 3. Com hi puc accedir?
 4. Enllaços. 

Batxibac (doble titulació batxillerat – baccalauréat)

Què és?

El programa batxibac és un batxillerat d’excel·lència que permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç (10 hores setmanals a primer i 10 a segon) de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa.

Els alumnes que l’obtinguin podran accedir tant a les universitats espanyoles com a les franceses puig que el batxibac permet l’obtenció simultània del batxillerat espanyol i del baccalauréat francès.

Cada centre disposa d’autonomia per configurar el seu currículum batxibac. Dins aquest currículum mixt s’imparteixen les matèries següents: Llengua i literatura franceses i Història de França.

Modalitat batxibac INS Sobrequés:

Llengua francesa Literatura francesa Història de França Tutoría Treball de recerca. Intercanvi escolar Activitat en francès

1r Bat.

3h

2h

2h

1h

1h

1h

2n Bat.

3h

2h

2h

1h

1h

1h

A més de les assignatures obligatòries el nostre centre inclou:

 • El Francès com a primera llengua estrangera.
 • El treball de recerca parcialment o totalment en francès.
 • La tutoria en francès.
 • Un intercanvi escolar (1r de Batxillerat)
 • Una activitat en francès que pot tenir diferents modalitats (estiu de 1r a 2n de batxillerat) à càrrec de les famílies:
  • Estada en una empresa a França o a Girona on la llengua vehicular sigui el francès (durada mínima de  70 hores).
  • Voluntariat en francès en una associació (durada mínima de 70 hores).
  • Intercanvi a l’estiu, estada lingüística, estada en famílies, etc… (mínim 15 dies d’estada).
  • Curs intensiu de francès (durada minima 70 hores).

A qui s’adreça ?

El batxibac s’adreça a alumnes amb gran capacitat de treball, molt motivats i que acreditin el nivell B1 del Marc Europeu o Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF B1) en acabar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Els alumnes admesos al batxibac rebran instruccions per poder-se preparar a l’estiu per a la prova de llengua francesa de l’avaluació inicial del mes de setembre, aquesta nota computa per a la primera avaluació. La preparació durant l’estiu d’aquesta prova inicial és obligatòria, el batxibac demana una dedicació horària i una implicació de l’alumne molt importants, així com un nivell B1 de francès molt ben assolit.

Com hi puc accedir?

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües. En cas de no poder acreditar el nivell B1 els alumnes s’hauran de presentar a la prova de nivell del centre.

Tots els alumnes han de presentar igualment a secretaria un document certificat amb la mitjana de les notes de francès dels cursos anteriors.

Com s’obté la doble titulació?

La doble titulació s’obté sempre que l’alumne superi totes les matèries cursades al batxillerat mixt i la prova externa (baccalauréat), que es desenvolupa íntegrament en francès cada any al mes de maig a Girona.

Amb el títol del baccalauréat francès, l’alumne podrà també acreditar el nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

Enllaços:

XTEC- Batxibac http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/

MEC – Bachibac http://w3.recursostic.edu.es/bachillerato/bachibac/web/es/

Primer premi treball de recerca

L’alumne Gerard Molero, de 2n de Batxillerat (batxibac), ha guanyat el primer premi pel seu treball de recerca “L’extrême droite, la réalité du XXIe siècle”, convocat per l’APFC (Associació de Professors de Francès de Catalunya) a l’institut francès de Barcelona.

És el segon any consecutiu que un alumne del nostre centre és premiat per l’APFC.

Enhorabona Gerard!

PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC CURS 2019-2020

Calendari de preinscripció: Del 2 al 6 de Maig
 
 • 2 de Maig: Prova específica de francès per accés al Batxibac. Examen de nivell (B1). Lloc: Institut. Pels alumnes externs cal avisar per correu de l’assistència: b7004530@xtec.cat. Portar DNI i notes de 1r a 3r. ESO.
 • Del 2 al 6 de Maig: Presentació de sol·licituds al centre.
 • 13 de Maig: Publicació del llistat d’alumnat admès.

Preinscripció Batxibac 2018-2019

Què és el Batxibac?

És un programa que integra el temari del batxillerat espanyol amb els continguts de la realitat històrica, literària i política de França.

L’alumnat ha de fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en francès i cursar les matèries de Llengua i literatura francesa i Història de França. En acabar el 2n de Batxillerat es poden presentar a una prova externa per a l’obtenció del títol Baccalauréat.

El nostre centre ha estat autoritzat a obrir període de preinscripció i matrícula per al curs 2018-2019.

La prova externa és realitza en el nostre centre:

 1. Enviar un correu al nostre centre b7004530@xtec.cat, i adjuntar els següents documents:
  • Dades personals de l’alumne/a
  • Nom del centre d’on procediu
  • Historial acadèmic (mitjana de 1er a 3er.ESO) i notes
  • RALC de l’alumne/a
  • DNI alumne/a i/o tutor/a.
  • Informar si teniu el DELF SCOLAIRE, si esteu fent el DELF, o si heu de fer la prova oral i escrita en el nostre centre.

Un cop rebem aquesta informació, ens posarem en contacte amb vosaltres via correu, indicant el dia i hora per realitzar la prova d’accés.

Publicació oferta vacants en el nostre centre: 27 abril

Del 2 al 4 de Maig: Presentació de sol·licituds (Model Sol·licitud)

Prova de nivell (a determinar segons les sol·licituds) Maig : S’enviarà un correu a les persones que han de fer la prova indicant el dia i hora que han de venir al centre.

Publicació de la llista d’admesos: 11 de Maig

“Le Bal” d’Irène Némirovsky segons Sílvia Planas

Suite à la lecture du livre “Le Bal” d’Irène Némirovsky, nous avons invité Sílvia Planas, directrice du Musée d’Histoire et du Musée d’Histoire des Juifs de Gérone, pour, qu’elle nous parle de cette écrivaine qui la passionne. Les élèves de français de première et deuxième de Batxillerat ont assisté à la rencontre.

Després d’haver llegit el llibre “Le Bal” de Irène Némirovsky, hem convidat la Sílvia Planas, directora del Museu d’Història i del Museu d’Història dels Jueus de Girona perquè ens parli d’aquesta escriptora que l’apassiona.

Els alumnes de francès de primer i segon de Batxillerat han assistit a la trobada.

PREINSCRIPCIÓ BATXIBAC 2017-2018

 • Dates: 2-4 de Maig de 2017
 • Prova Oral i Escrita: 8 de Maig a les 16 hores al Centre
 • Llistes definitives: 12 de Maig de 2017

Documentació a portar a la preinscripció:

 1. Original i fotocòpia DNI del tutor/a
 2. Original i fotocòpia de l’alumne/a
 3. Nota mitjana de 1er a 3er. ESO, original i fotocòpia
 4. En cas que tingui el B1 portar original i fotocòpia
 5. En cas que hagi fet la prova en un altre centre portar justificant acreditatiu
 6. Original i fotocòpia del llibre de família
 7. Número del RALC ( registre de l’alumne/a)
En horari d’oficina 9 a les 14 hores

Concurs de traducció català/francès de la Universitat Pompeu Fabra

Clara Petit, élève de troisième année d’ESO, a été finaliste au concours de traduction français/catalan de l’Université Pompeu Fabra. Elle est dans les 10 sélectionnés sur les 90 participants.
Huit élèves de notre établissement (ESO et Batxillerat) avaient été préalablement choisis et se sont présentés également au concours.
Félicitations à… Llegeix més»