Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El componen:

DIRECTOR Joan Cumeras i Costa
CAP D’ESTUDIS Montserrat Barrio Mató
REPRESENTAT DE L’AJUNTAMENT M. Àngels Planas Crous
REPRESENTANT PERSONAL NO DOCENT Carme Castillo
REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT Joan Boada Masoliver

Carme Càceres Cañellas

Anna Comalat Roca

Óscar Iranzo Céspedes

Glòria Soler Garcia

Núria Tarrés Reguant

REPRESENTATS DELS PARES I MARES Jordi Batlle Cardoso

Cristina Santamaria Moreno

REPRESENTANT DE L’AMPA Núria Montoliu Bruguera
REPRESENTANT PAE Rebeca Fernández Segura
REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT Pol Cabarrocas Gallardo

Paula Masferrer Váldez

Nahomy Daniela Anariba García

SECRETARI Xavier Sabrià Mestras