Organigrama

EQUIP DIRECTIU

CÀRREC PROFESSORS
Director Joan Cumeras i Costa
Cap d’Estudis Montse Barrio
Secretari Xavier Sabrià
Coordinació Pedagògica Glòria Soler

COORDINACIONS / TASQUES DIVERSES

COORDINACIÓ PROFESSORS (en cursiva, col·laboradors externs)
Projectes i activitats Anna Sagrera
Informàtica, gestió web i xarxes socials Àlex Asensio
Socialització de llibres Teia Romaguera
Aula Acollida Òscar Iranzo
Activitats lectives fora del centre / Riscos Laborals Xavier Lleal
Activitats de centre Neus Saguer
Difusió d’activitats artístiques i projecció de centre Isabel Sàrries i Sara Ortiz
Biblioteca Pilar Lorente
Educació moral Mei Llopis
Escoles verdes Mercè Espunya
E.A.P. Salvador Font
Pedagoga AMPA Marta García
Assessor LIC Pep Tort
Estació jove Edu Ortiz
Educador Zona Est Manel Sanz
Assessor ONCE Jordi Pino
Assessor CAPSALUT Maribel Vilà