Organigrama

EQUIP DIRECTIU

CÀRREC PROFESSORS
Director Joan Cumeras i Costa
Cap d’Estudis Montse Barrio
Secretari Xavier Sabrià
Coordinació Pedagògica Àlex Asensio

COORDINACIONS / TASQUES DIVERSES

COORDINACIÓ PROFESSORS (en cursiva, col·laboradors externs)
Coordinadora 1r ESO Núria Tarrés
Coordinadora 2n ESO Teia Romaguera
Coordinadora 3r ESO Cristina Llombart
Coordinador 4t ESO Miquel Masferrer
Coordinadora 1r Batxillerat Anna Sagrera
Coordinador 2n Batxillerat Ignasi Auquer
Projectes i activitats Anna Sagrera
Informàtica, gestió web i xarxes socials Marta Simon / Àlex Asensio
Socialització de llibres Teia Romaguera
Aula Acollida Òscar Iranzo
Activitats lectives fora del centre / Riscos Laborals Xavier Lleal
Activitats de centre Neus Saguer
Difusió d’activitats artístiques i projecció de centre Isabel Sàrries
Biblioteca Vadó Teira
Educació moral Paula Ordis
Escoles verdes Marga Custey
E.A.P. Helena Cabratosa
Pedagoga AMPA Carme Sala
Assessor LIC Pep Tort
Estació jove Hèctor González
Educador Zona Est Manel Sanz
Assessor CAPSALUT Maribel Vilà