On som

INS Santiago Sobrequés i Vidal
Joan Reglà, 2-4
17003 Girona

b7004530@xtec.cat

Com arribar-hi:

 • Per tren:
 • Per bus:

Escoles adscrites a l’institut:

Emails de contacte: 

Centre

 • Bustia General: b7004530@xtec.cat
 • Director:
 • Cap d’Estudis ESO i Batxillerat
 • Coordinador Pedagògic:
 • Secretari:

ESO Tutors

 • Tutor 1r ESO A:
 • Tutor 1r ESO B:
 • Tutor 1r ESO C:
 • Tutor 1r ESO D:
 • Tutor 1r ESO E:
 • Tutor 2n ESO A:
 • Tutor 2n ESO B:
 • Tutor 2n ESO C:
 • Tutor 2n ESO D:
 • Tutor 2n ESO E:
 • Tutor 3r ESO A:
 • Tutor 3r ESO B:
 • Tutor 3r ESO C:
 • Tutor 3r ESO D:
 • Tutor 3r ESO E:
 • Tutor 4t ESO A:
 • Tutor 4t ESO B:
 • Tutor 4t ESO C:
 • Tutor 4t ESO D:
 • Tutor 4t ESO E:

ESO Coordinadors

 • Coordinació 1r ESO:
 • Coordinació 2n ESO:
 • Coordinació 3r ESO:
 • Coordinació 4t ESO:

BATXILLERAT

 • Tutor 1r Batxillerat A:
 • Tutor 1r Batxillerat B:
 • Tutor 2n Batxillerat A:
 • Tutor 2n Batxillerat B:
 • Coordinació Batxillerat:

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Orientació:
 • Cap de departament Català:
 • Cap de departament Castella:
 • Cap de departament Llengües estrangeres:
 • Cap de departament Matemàtiques:
 • Cap de departament Ciéncies:
 • Cap de departament Socials:
 • Cap de departament Tecnologia:
 • Cap de departament Educació Física:
 • Cap de departament Educació Visual i Plàstica:
 • Cap de departament Música:
 • Cap de departament Informàtica: informatica@inssobreques.cat

ALTRES CONTACTES:

 • Coordinació FP (FCT, Formació en centres de Treball):
 • Coordinació Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre:
 • Riscos laborals:
 • Coordinació informàtica: informatica@inssobreques.cat
 • Webmaster, responsable taller:
 • Self-Access: