Reducció mobilitat alumnes de batxillerat

Benvolgudes i benvolguts,

Seguint les instruccions del Departament d’Educació, a requeriment del Departament de Salut, cal reduir la mobilitat de l’alumnat de Batxillerat a partir d’aquesta setmana.

Tal com ha aprovat el Consell Escolar del Centre en la sessió del divendres dia 15 de gener de 2021, ho farem de manera rotativa variant consecutivament els dies, així les classes telemàtiques quedaran repartides equitativament entre les matèries. La rotació començarà el dijous 21 de gener pel que fa a 1r i el divendres 22 de gener pel que fa a 2n de Batxillerat.

El calendari amb la resta dels dies en que les sessions seran telemàtiques el trobareu al web del Centre.

Entre tots, farem l’esforç que calgui perquè els alumnes no surtin perjudicats i aquestes sessions siguin al màxim de profitoses. Amb aquest objectiu, impartirem totes les hores des de l’aula de cada grup classe per videoconferència, seguint l’horari establert.

Es passarà llista a cada hora i caldrà tenir la càmera connectada durant tota la sessió.

Per facilitar una adequada concentració, es respectaran les hores d’esbarjo i està previst que les classes durin un màxim de 50 minuts.

Pel que fa als exàmens:

    • Les matèries que facin parcials, els faran presencialment en dies d’assistència al Centre.
    • Els trimestrals es portaran a terme durant 5 dies en els quals l’alumnat assistirà al centre només a les hores de les proves.

Cal tenir present que els dies de no assistència al Centre, els estudiants han de romandre a casa i no reunir-se en grups. Recordem que l’objectiu final és el de reduir la mobilitat mentre segueixen les activitats lectives de manera telemàtica.

Confiem que amb la col·laboració de tothom, els nois i noies que cursen aquesta etapa crucial pel seu futur, puguin continuar les activitats lectives amb les màximes garanties de qualitat.

Joan Cumeras i Costa

Director

Proves obtenció del títol de GESO

Benvolguda alumna,

Benvolgut alumne,

Et recordem que l’any 2019 o 2020 vas finalitzar en aquest centre el quart curs de l’etapa d’ESO i no vas poder obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO) per haver-te quedat pendent superar algunes matèries, fins a un màxim de cinc.

T’informem que, si has complert 18 anys o bé els compleixes durant aquest any, et pots presentar a unes proves de les matèries pendents d’ESO, la qual cosa et permetria –en cas d’aprovar– obtenir el títol de GESO. També tens l’opció de presentar-te ara només a alguna de les matèries suspeses.

Si fas o has fet els 17 anys dins del 2021 també pots presentar-t’hi, sempre que compleixis alguna de les condicions següents:

  • Tenir un contracte laboral que t’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  • Trobar-te en procés d’obtenció d’un permís de treball.
  • Ser esportista d’alt rendiment.

Pots venir al centre a matricular-te en l’horari habitual de la secretaria. Has de portar el full d’inscripció a les proves que adjuntem, degudament emplenat. Si vols acreditar la teva condició conforme tens un contracte laboral o ets esportista d’alt nivell, cal que aportis també la documentació corresponent.

En el web del centre hi podràs consultar el dia de les proves, els continguts i els criteris d’avaluació, i també altra informació d’interès.

T’animem a aprofitar aquesta nova oportunitat d’obtenir el títol de GESO, amb el qual podràs tenir accés a ensenyaments postobligatoris, alhora que incrementaràs les teves possibilitats en el món laboral.

FULL D’INSCRIPCIÓ A LES PROVES

Sigues tu el Rei

Campanya de recollida de joguines, material escolar i esportiu de Sigues tu el Rei.Tothom està convidat a participar en la campanya de Nadal de Sigues tu el Rei. La campanya consisteix a portar joguines, libres, material escolar i esportiu usats però en bon estat, que podeu dipositar al punt de recollida que hem habilitat al vestíbul de l’institut.

Com cada desembre, sigues tu el rei!

Premi Extraordinari de Batxillerat

Ens plau informar-vos que el nostre ex-alumne Gerard Molero Bosch ha obtingut el Premi Extraordinari de Batxillerat en l’última convocatòria 2019-2020. Per aquest motiu volem fem arribar la nostra felicitació a l’alumne, a la seva família i a tota la família educativa de l’institut Santiago Sobrequés i Vidal.
Enhorabona!

Informació mesures batxillerat semipresencial

Benvolgudes i benvolguts,

Tal com us vàrem fer arribar en un comunicat recent, per complir amb les indicacions del Departament de Salut pel que fa a la mobilitat, tenim la intenció de pactar amb la resta de centres públics de la nostra àrea l’aplicació de la reducció de la presència de l’alumnat de Batxillerat al Centre.

Entenem que és fonamental que tots els centres públics de la zona adoptem el mateix criteri pel que fa a la presència per no perjudicar al nostre alumnat. Per tant, mantindrem les classes presencials durant aquesta setmana a tot el Batxillerat i en funció dels acords a la reunió prevista per aquest dijous a la tarda, tenim la intenció de notificar-vos el divendres les mesures pactades i començar l’aplicació d’aquestes a partir de dilluns.

Joan Cumeras i Costa

Director