Organigrama

EQUIP DIRECTIU                                                                              

 • Directora: Rosa Carbó
 • Secretària: Montserrat Papiol
 • Cap d’Estudis: Alexis Plana
 • Coordinadora Pedagògica: Mercè Aguadé

COORDINADORS

 • Coordinador de cicle: Tonet Mujal
 • Coordinadora batxibac: Marta Martínez
 • Coordinador TAC: Xavi Ametller
 • Prevenció de riscos laborals: Hilda Calbet
 • Coordinadora LIC: Sílvia Güell
 • Coordinador web, gsuite i moodle: Alexis Plana
 • Activitats i Serveis Escolars: Eva Rodríguez
 • Coordinadora coeducació: Míriam Fort
 • Coordinadora biblioteca: Montse Ribé
 • Coordinadors comunicació audiovisual: Elena Milà i Lluís Albert Arrufat
 • Cap de premsa: Sergi Juanpere
 • Coordinadors iEduca: Mercè Aguadé i Alexis Plana
 • Coordinadora Batxillerat Dual Americà: Imma Mañé

CAPS DE DEPARTAMENT

 • Departament de llengües estrangeres : Simon Jones
 • Departament de llengües: Maria del Carmen González
 • Departament de matemàtiques: Judit Boronat
 • Departament científic-tecnològic: Joan Gumà
 • Departament d’expressió: Lluís Albert Arrufat
 • Departament de ciències socials: Marisa Parra
 • Departament d’orientació: Tonet Mujal

TUTORIES

 • 1A: Guillem Zorrilla
 • 1B: Imma Mañé
 • 1C: Tonet Mujal
 • 1D: Verònica Malràs
 • 2A: Eva Vila
 • 2B: Jordi Gaya
 • 2C: Helena Soler
 • 2D: Jordi Prats
 • 3A: Isabel Rabassa
 • 3B: Alejandro Porcel
 • 3C: Joan Figa
 • 3D: Pilar Ruiz de Castroviejo
 • 4A: Francesc Fuguet
 • 4B: Marc Duch
 • 4C: Andreu Ruiz
 • 4D: Stephanie Segarra
 • 1BAT A: Montse Ribé
 • 1BAT B: Gustau Muñoz
 • 2BAT A: Eva Rodríguez
 • 2BAT B: Eugenia Torres
 • Aula acollida: Sílvia Icard

PROGRAMES

 • BATXIBAC: Marta Quejido i Marta Martínez
 • Programes Europeus: Gustau Muñoz, Montse Papiol i Imma Mañé
 • Programa Escoles Verdes: Eva Vila, Joan Gumà, Guillem Zorrilla, Sergio Cuenca
 • L’hort escolar: Simon Jones, Guillem Zorrilla
 • Coordinació revista Aixabuc: Montse Ribé, Eugenia Torres
 • Pla d’Acció Tutorial: Mercè Aguadé, Tonet Mujal i Míriam Fort
 • Programa Salut i Escola. Agent de salut: Mercè Aguadé, Tonet Mujal i Míriam Fort
 • Programa de Socialització de Llibres: Rosa Carbó i Montse Papiol
 • Comunitat d’Aprenentatge (Tertúlies Dialògiques): Rosa Carbó, Mercè Aguadé, Sílvia Güell, Eva Vila i Jordi Gaya
 • Coordinació QBID: Andreu Ruiz i Marta Quejido
 • Projecte Servei Comunitari: Tonet Mujal
 • PCEE: Pla Català d’Esport a l’escola: Albert Ballespí
 • Programa de prevenció i resolució de conflictes: Mercè Aguadé, Tonet Mujal i Rosa Carbó
 • Programa de socialització de llibres: Rosa Carbó i Montse Papiol