Aquiproubulling

La participació en el programa #aquiproubullying ajuda a prendre consciència de la necessitat de prevenir, detectar i aturar l’assetjament per part de tota la comunitat educativa, donant especial protagonisme a l’alumnat com agent actiu.

Les accions que proposa aquest programa, a nivell individual, contribueixen al desenvolupament integral  i al desenvolupament de la competència social i ciutadana de l’alumne, i a nivell col·lectiu, a millorar el clima escolar, a prevenir situacions no desitjades i a construir una societat més solidària, justa i cohesionada.

Es treballen aquests blocs a les tutories:

1.- Coneixements sobre assetjament i ciberassetjament

2.- Competències socioemocionals

3.- Gestió positiva dels conflictes

4.- Com detectar i aturar l’assetjament

5.- Ús segur i responsable de les xarxes

6.- Detectar i aturar el ciberassetjament