Batxillerat Dual Americà

El Batxillerat Dual Americà (BDA) és una doble titulació de Batxillerat que s’imparteix al nostre centre. Els alumnes cursen el batxillerat nord-americà durant 3 cursos (de 3r d’ESO fins a 1r de batxillerat).  Aquests alumnes cursen els dos estudis alhora: estan matriculats al nostre insitut en l’horari lectiu normal de classe i ,simultàniament, cursen assignatures en una  High School als EUA,en el seu temps lliure, des de casa. El programa es realitza online  i se’ls adjudica un tutor al centre que els guiarà en el seu procés d’aprenentatge i els ajudarà en els problemes que els puguin anar trobant.

La titulació que obtenen, és la mateixa que la d’un alumne si anés a classe als EUA. Per tant, es tracta d’una experiència única d’e-learning, que fomenta la pràctica de l’anglès a través de la interacció tant amb professors dels EUA com amb alumnes internacionals. Això proporciona a l’estudiant  un enriquiment en el  desenvolupament de la seva autonomia, les seves competències, i una gestió del temps en la seva formació.

  • Immersió lingüística: tot el programa es duu a terme en anglès amb un contacte directe amb els professors dels EUA.
  • Immersió tecnològica: 100% online. Per tant,  permet als alumnes treballar i desenvolupar-se en un entorn  totalment digital.
  • Immersió personal: gran nivell d’autonomia, responsabilitat i maduresa en la gestió del temps i del treball.