Departament d’orientació acadèmica i professional

Servei d’informació i orientació a l’estudiant

Servei on adreçar-se per sol·licitar i rebre informació i orientació relacionada amb els estudis d’ESO, postobligatoris i universitaris.

 

Components del departament

Mercè Aguadé Tarragó

Rosa Carbó Ramos

Tonet Mujal Canosa

Míriam Fort

 

El teu futur ens interessa

1.- Estudis. Preinscripció. Orientació.    http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ 

1.1. Tria educativa: nou web temàtic que ofereix informació als nois i noies que acaben l’ESO i han de decidir quina formació s’ajusta més als seus interessos i a la posterior sortida laboral: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici

1.2.- Test Orienta’t adreçat als alumnes de 4t d’ESO: http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/

2.- Ponderacions 2021.        http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/

3.- Estudis universitaris. PAU. Preinscripció. Notes de tall i places universitàries. “Canal Universitats” .  http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

4.- Posa’t a prova per les PAU. Test interactius autoavaluables.  http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=7ifpxJWVd6ZaVc8NNFJSg1c9K3hB3_Yjn1OYD5GWhDiQihyWC0tg!-1400774981!-764929179?0

5.- Proves d’aptitud personal (PAP). CAFE. Educació infantil i Educació primària. Cinematografia. Màrqueting. Pilot d’aviació. Producció de música i so. Traducció i interpretació.     http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/

6.- Notes de tall i places universitàries.  http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/