Història

La nostra història

El mes de setembre de 2007 obrim portes a Valls amb el repte de construir un projecte des de zero, dissenyant uns fonaments ferms, basats en el tracte personalitzat i en la innovació.

El 7 d’abril del 2008 s’aprova en consell escolar el nom del centre: Institut Serra de Miramar.
La Serra de Miramar és un referent per als vallencs i vallenques. Una muntanya suposa un esforç i una recompensa, així com el que suposa aprendre, però quan s’arriba al cim es crea una visió més objectiva de la realitat i un nivell més madur i autònom per prendre decisions.

El curs 2013-2014, el Departament d’Ensenyament autoritza els estudis de batxillerat de les modalitats científic-tecnològic i humanístic-social. La no massificació d’alumnat a les aules facilitarà l’aprenentatge i l’assoliment dels continguts de totes les matèries. Amb un gran equip docent i d’orientació laboral, treballem amb l’objectiu que els nois i noies puguin accedir als estudis superiors que desitgin amb èxit i escollir la sortida professional que millor s’adeqüi als seus interessos..

La comunitat d’aprenentatge Institut Serra de Miramar, l’any 2015 continua el seu projecte en un nou emplaçament situat al cor de la ciutat de Valls, a la plaça del Quarter. Es tracta d’un edifici històric que a partir de 1941 es va adaptar per ser destinat a l’ús educatiu.

L’espai està format per aules àmplies i lluminoses i disposa de biblioteca i aules específiques (dibuix, taller, laboratori, aules d’informàtica, gimnàs) dotades amb el material que cada espai requereix. Cal destacar la sala d’actes, presidida per una obra mural del pintor vallenc Josep M. Tost Farré.

El centre ofereix serveis de cantina escolar, amb possibilitat que el vostre fill/a porti carmanyola, i la biblioteca, dotada amb ordinadors i impressora per tal que els alumnes puguin disposar d’un espai destinat a l’estudi i la recerca. Els horaris d’obertura de la biblioteca seran de dilluns a divendres durant els esbarjos i els dilluns i dijous de 15 a 17.A més, hi ha un ampli ventall d’activitats extraescolars les tardes de dilluns a dijous: futbol, bàsquet, teatre, hit i estudi assistit.

Al mes de setembre de 2016 el centre és autoritzat a impartir la doble titulació de Batxillerat
i Baccalauréat. La doble titulació té com a objectiu validar els estudis de formació bicultural
i bilingüe, fet que permetrà als estudiants cursar els estudis superiors a qualsevol universitat
tant del nostre país com de França i el Canadà.

El setembre de 2018, el centre amplia la seva oferta educativa amb el Batxillerat Dual Americà, programa que facilitarà als estudiants cursar estudis superiors als Estats Units.

El nostre objectiu principal és preparar els nostres nois i noies per a la vida, perquè es puguin desenvolupar en tots els seus àmbits tant a nivell personal com professional.

Els nostres principis són:

– El saber: és molt important, ja que assegura que els vostres fills i filles rebran tots els coneixements necessaris per poder assolir l’èxit escolar.
– El saber fer: és necessari que els nois i noies aprenguin a treballar en equip, a escoltar els altres, a respectar-los i a tenir capacitat d’anàlisi i síntesi. Aquest principi s’aplicarà a partir de les actuacions educatives d’èxit reconegudes per la comunitat científica internacional: els grups interactius, les tertúlies literàries dialògiques i el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes.
– El saber ser: un principi tan rellevant com els anteriors, ja que pretenem impartir als vostre fills i filles una educació emocional i social que els permeti créixer personalment per tal de facilitar la seva incorporació a la societat amb garanties d’èxit tan professional com personal.

La comunitat us obre les portes de les aules a vosaltres, les famílies. Podeu participar en l’educació dels vostres fills i filles formant part de la borsa de voluntaris, fent de dinamitzadors en els grups interactius, formant part de les comissions mixtes del centre (associació esportiva, ambiental, socialització de llibres de text, aprenentatge) o bé assistint a les tertúlies literàries que tenen lloc un cop per trimestre.

La nostra intenció és ser un centre punter i innovador. Per aquest motiu, a 1r d’ESO iniciem una optativa de robòtica que pretén introduir els alumnes en el món de les noves tecnologies, la recerca i la investigació creant els seus propis prototips. Aquesta matèria es realitza en els diferents nivells d’ESO per tal d’orientar els alumnes cap al batxillerat científic i a estudis superiors d’enginyeria.

El foment de la lectura i l’esperit crític és una de les nostres prioritats. Volem formar persones amb criteri i capacitat de decisió i és per això que els nostres alumnes en tots els nivells d’ESO dediquen una hora setmanal a la lectura a partir de les tertúlies dialògiques literàries i diàriament implementem els 30’ de lectura.

Duem a terme un projecte de servei comunitari a 4t d’ESO que té per objectiu garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Ens definim com un centre inclusiu, educar en valors és una de les nostres prioritats.

Som centre plurilingüe, els nostres alumnes cursen una part del currículum de matemàtiques i de socials en llengua anglesa i/o francesa. Un bon tractament de les llengües a partir d’un mateix eix vertebrador que les relacioni tenint com a referència la llengua vehicular dels centres de Catalunya contribueix directament a la formació integral dels nostres nois i noies. Veiem en aquest projecte una oportunitat per garantir que els nostres alumnes assoleixin una bona competència lingüística en les quatre llengües que defineixen el nostre Projecte Lingüístic: català, castellà, anglès i francès. D’altra banda, aquest projecte serà un element clau que afavorirà el seu desenvolupament personal i la seva incorporació, en un futur, a la societat actual.

“L’objectiu de l’educació serà el ple desenvolupament de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.”

Declaració Universal dels Drets Humans, article 26

Rosa Carbó Ramos
Directora