Horaris

L’horari lectiu del centre és de 8’15h a 14’45h de dilluns a divendres.

La franja d’esbarjo és de 11’15h a 11’45h.