Departament Expressió artística i corporal

Components del departament:

  • Jordi Prats ( Educació Física)
  • Lluís Albert Arrufat ( Visual i Plàstica).
  • Albert Ballespí ( Educació Física)
  • Fran Benito ( Música)
  • Elena Milà Fortuny (Visual i Plàstica)