EXÀMENS DE CAMBRIDGE

El centre ofereix la posiblitat de presentar-se als exàmens de Cambridge (PET i FCE) en unes proves externes que es realitzen durant el curs escolar.

Al mes de febrer els alumnes es poden presentar a unes proves de nivell (mock exams) per saber si el nivell seria el suficient per presentar-se a les proves oficials de la Universitat de Cambridge.

El centre s’encarrega de preparar els alumnes itneressats a traves d’unes optatives ofertades a nivell de 3r i 4t d’ESO o individualment si l’alumne/a així ho desitja.