Projectes de Centre

ideas_1

Biblioteca: la biblioteca s’obre tots els dies al migdia i a les tardes . Disposa de servei de préstec de llibres i un nombre elevat de llibres de lectura, contes, revistes, etc. Cada divendres, en acabar les classes, es fa “l’hora del conte”.

Maleta viatgera : és una maleta amb materials de la biblioteca de l’escola, adequats a cada edat i que els alumnes s’emporten a casa durant una setmana per llegir, mirar, compartir… A partir de segon s’afegeix la d’anglès.

Projectes mediambientals:
• Arbre apadrinat: cada curs apadrina un arbre del pati del qual en té cura i l’estudia en cadascuna de les estacions de l’any,
• No m’emboliquis: reduir la quantitat d’embalatges innecessaris que utilitzem quotidianament fomentant l’ús de la carmanyola per dur l’esmorzar,
• Recollida selectiva i reutilització del paper

Llibres de text socialitzats: a partir de 3r de primària els llibres de text són del centre. Les famílies paguen una quota de manteniment i reposició.

Itinerari Natural i Social: activitat de descoberta amb diferents parades per l’entorn i el nucli del poble a on els alumnes poden treballar continguts relacionats amb el medi natural, social i cultural.

Participació en programes, concursos i activitats fora del centre: Barcelonada (geolocalització), concurs de ràdio Taradell , Pangea (concurs matemàtic)…
Esporàdicament: Fish & Chips (concurs en anglès a TV3), Cavall Fort, els optimistes de Catalunya ràdio.

Eix transversal: cada any s’escull una temàtica curricular sobre la qual es vertebren diferents activitats del centre. Aquest curs l’eix transversal és “Els contes i els valors”.

Setmana Cultural: setmana dedicada a l’eix transversal del curs en la que es preparen diferents activitats, xerrades, tallers, concerts, etc.

Celebració de festes: amb activitats diverses per als alumnes i participació de la comunitat educativa: Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi (certamen literari i lectura de contes al carrer), Festa de final de curs.

Projecte d’APS (aprenentatge i servei): projecte destinat principalment als alumnes d’ESO i que tenen a veure amb la participació d’aquest alumnes en la comunitat desenvolupant activitats relacionades amb la solidaritat (Humana, Càritas), l’acompanyament a la escolarització i l’intercanvi generacional.

Pla d’acció tutorial: pla que desplega la tutorització dels alumnes a les diferents etapes i que te l’objectiu de desenvolupar capacitats ens els alumnes relacionades amb diferents àmbits: habilitats socials, autoconeixement, autoestima, coeducació, prevenció de conductes, etc.. Es realitzen xerrades informatives i tallers.

Espai de trobada de pares i mares: xerrades i tallers per a les famílies, organitzades per l’AMPA i relacionades amb l’educació dels seus fills/es.

Espai de mediació a ESO: projecte que desenvolupa la capacitat de mediació entre els alumnes per a la resolució dels propis conflictes.

Projecte cooperatiu: projecte per fomentar la cultura emprenedora en els alumnes realitzat amb el suport de la Diputació i el consorci del Moianès. Es duu a terme al curs de 5è de primària.

Projectes específics: relacionats amb diverses àrees i etapes educatives: hort, compostatge, conferències, protagonista de la setmana, llibreta dels bons moments, laboratoris, tecnologia, anglès oral, espais i ambients d’aprenentatge, tallers de plàstica, COMBO.

Orientació educativa: protocol exhaustiu que comença a principi de l’etapa d’ESO per tal d’encarar l’orientació educativa i professional dels nostres alumnes.

Taller de fotografia a ESO: projecte dedicat a la fotografia amb el suport de la Fundació JM de Anzizu i el programa de “Fotografia en curs”.

Tallers de tarda a ESO: tallers dedicats a la plàstica, la música, l’audiovisual i el teatre a on es realitzen multitud de produccions que repercuteixen d’una o altra manera en l’ambient del centre.

Sortides i colònies: les sortides es realitzen a totes les etapes. Les colònies es fan cada curs a tots els nivells educatius (excepte P3). A 1r, 2n i 3r d’ESO es duen a terme els crèdits de síntesi.

Viatge de 4t d’ESO: es fa un viatge a final de curs que haurà d’acomplir amb una sèrie de criteris: lingüístics, culturals i d’igualtat d’oportunitats.