Serveis

jumping-healthy-kids

Gràcies a la col·laboració de l’AMPA l’Institut Escola pot oferir tota una sèrie de serveis d’atenció a les persones de la comunitat educativa (extraescolars, menjador, xerrades educatives, servei de biblioteca, casal d’estiu…). El Projecte Educatiu serà global tenint en compte totes les activitats que es desenvolupin en el centre, siguin o no en horari lectiu. D’aquesta manera qualsevol activitat es beneficiarà de la cobertura del projecte i dels recursos del centre.