ÀMBITS

Els coneixements i les accions dutes a terme al nostre centre s’estructuren en àmbits de treball. Dins d’aquests, els diferents mestres i professors són els responsables de la docència específica ,de l’organització, de la gestió dels continguts, de l’avaluació… Al mateix temps, existeixen àmbits transversals.