Orientació 4t ESO

A 4t d’ESO fem el Consell Orientador. És una eina que ens ajuda a construir el projecte de futur dels alumnesD’acord amb aquest instrument pedagògic:

  • Informem en gran grup sobre les sortides que tindran en finalitzar l’estada en el nostre centre: estudis de Batxillerat, Formació Professional (FP/CFGM), Programes de Formació i Inserció (PFI), Món Laboral, etc.
  • Fem coneixedors als alumnes sobre els diversos recursos existents a la xarxa per facilitar l’orientació: conèixer les nostres fortaleses, els nostres interessos, etc. i també recursos per conèixer quines sortides acadèmiques hi ha al nostre entorn.
  • Sense oblidar la inserció al món laboral (ja sigui combinant aquesta amb estudis post obligatoris o no), també ensenyem eines tan útils com poden ser realitzar un Currículum Vitae i una carta de presentació.
  • Passem un qüestionari a les famílies (per respondre juntament amb els seus fills i filles).
  • Es realitza orientació en petit grup i individualment.
  • Amb els casos més concrets, es passaran instruments com poden ser el test de Holland (per conèixer els interessos professionals dels alumnes).
  • Cap a meitat de curs els professors i professores ens reunim per reflexionar i fer recomanacions a les famílies i els alumnes.
  • Organitzem una visita al Saló de l’Ensenyament de Barcelona (per tenir més informació i resoldre dubtes).

 No oblidar que, tot i que amb el centre es visitarà el Saló de l’Ensenyament de Barcelona, les famílies també hi podeu anar amb els alumnes a títol individual.