Reunions de pas d’etapa

A P3 i 1r d’ESO es fan reunions específiques per explicar a les famílies el projecte de centre i les característiques de cada etapa. A més es proporciona tota la documentació oficial necessària i es resolen els dubtes de les famílies.

Benvinguts/des!