Informació sobre els Blocs de pagament de les sortides i colònies

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES SOBRE ELS BLOCS DE PAGAMENT

1- Per què es fan Blocs de pagament?

 • Al 2016, en Consell Escolar, es va decidir que les sortides i colònies es pagarien en tres blocs de pagament. 
 • D’aquesta manera s’agilitza la gestió de les sortides i colònies de cada curs: 
  • el pagament de l’activitat, el pagament dels autocars, el pagament de les bestretes…
 • Però sobretot ens estalviem a la vora de 2.000 euros en comissions bancàries en no haver de fer ingressos i moviments bancaris a cada una de les sortides.

2- Per què el primer Bloc de pagament és el més alt? 

 • Perquè necessitem recaptar diners per fer els pagaments de les sortides contractades.
 • Els altres blocs seran de quantitats molt menors.
 • A l’últim bloc s’ajusta el preu final de totes les sortides.

3- Per què no es pot informar del preu de les sortides a principi de curs? 

 • Perquè falten encara els imports de les activitats i els imports dels autocars. Tampoc sabem l’assistència total a la sortida.
 • Es farà un extracte dels preus de les sortides per enviar a les famílies a final de curs
 • La família sempre pot venir a secretaria on se la pot informar personalment de l’estat dels comptes.

4- Es pot facilitar el pagament de les sortides?

 • Sí.
 • Es pot venir a parlar amb administració i se’ls facilitarà un pagament més fraccionat.
  • També es pot gestionar el pagament amb l’ajuda de serveis socials.

5- Si el meu fill o filla no ha pogut assistir a una sortida, de manera justificada, que he de fer?

 • Vine a secretaria i t’ho expliquem. Si és possible es retornarà part de l’import de la sortida.

6- Com es fa el control dels diners de cada alumne?

 • Hi ha un document Excel per a cada curs amb l’estat de comptes personalitzat de cada un dels alumnes.
 • Si voleu saber el vostre estat de comptes, demaneu hora a secretaria i se us n’informarà.

7- A final de curs queden diners al compte?

 • Sempre ha de quedar un romanent al compte per si surt algun imprevist. Al Consell Escolar vam aprovar que, de manera general, a final de curs cada alumne tindrà un romanent de 5-6 euros al seu compte particular. 

8- Com es fa el retiment de comptes?

 • Tenim dos comptes al centre educatiu: 
  • Un per despeses de funcionament amb diners del Departament d’Educació
  • Un altre per sortides i colònies amb els diners de les famílies
  • Els diners d’aquests comptes NO es barregen mai. D’aquesta manera podem fer una gestió acurada dels diners de les activitats fora del centre.
 • Cada principi de curs, al primer Consell Escolar s’informa de l’estat dels comptes amb les dades del curs passat.
 • Si vols tenir tota la informació:
  • Pots demanar-la als representants de pares i mares del Consell Escolar. 
  • Pots venir a secretaria per conèixer l’estat de comptes.