ORIENTACIÓ ESO

L’orientació acadèmica i professional és un procés continuat que acompanya a les persones durant tota la vida, però hi ha uns moments concrets on s’accentua la necessitat de forma més individualitzada. Un dels moments claus és quan l’alumne ha de decidir el seu itinerari formatiu, després de l’escolaritat obligatòria, en funció dels objectius professionals que vol assolir. A continuació trobareu el procés d’orientació que seguim amb els alumnes a l’etapa de secundària, concretament als cursos de 3r i 4t d’ESO.