BONES PRÀCTIQUES PER A LA CONVIVÈNCIA

El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit us oferim algunes recomanacions. Les accions que s’hi proposen fan referència als valors i actituds, la resolució de conflictes i el marc organitzatiu.